Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΙΟΥ (ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΞΙΝΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΙΟΥ
(ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΞΙΝΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ)

Εδέησε επιτέλους η Ε.Ε.Α. και έδωσε στους ενδιαφερόμενους το σκεπτικό της απόφασης της σχετικά με την καταγγελία Αργυρόπουλου με την οποία ζητούνταν η έκπτωση Αλεξίου από τις θέσεις που κατείχε στα Δ.Σ. των Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε. Όπως είναι από καιρό γνωστό η Ε.Ε.Α. απέρριψε την καταγγελία Αργυρόπουλου και έκρινε υπέρ του Αλεξίου. Σήμερα σας παρουσιάζουμε την 4σέλιδη απόφαση της Ε.Ε.Α. για να κρίνετε μόνοι σας το σκεπτικό της. Το σημερινό μας κείμενο σκοπό έχει να παρουσιάσει και μόνον την απόφαση της Ε.Ε.Α. και δεν μπαίνει στον πειρασμό να την κρίνει. Την ενασχόληση με την ουσία την αφήνει στους ειδικούς (τους νομικούς), ειδικά εκείνους που έχουν εμπειρία στην εφαρμογή και ερμηνεία της Αθλητικής Νομοθεσίας.

Προτού σας την παρουσιάσουμε πρέπει να ειπωθούν εισαγωγικά κάποια πράγματα για να είστε σε θέση να εκτιμήσετε καλύτερα την ίδια την απόφαση. Υπάρχει το σκέλος των πραγματικών δεδομένων τα οποία και επικαλείται το σκεπτικό και για τα οποία θα γίνει λόγος στο τέλος. Υπάρχει όμως και το σκέλος των πρακτικών επιπτώσεων της απόφασης.

Για το τελευταίο καλύτερα να γίνει λόγος πριν την παράθεση του κειμένου. Οι πρακτικές επιπτώσεις χωρίζονται σε δύο χρονικές περιόδους τις οποίες οριοθετεί η εκλογή Δ.Σ. του περασμένου Απρίλη.

Όσο αφορά την περίοδο Καλοκαίρι 2013-Άνοιξη 2016, με βάση την απόφαση της Ε.Ε.Α. με την οποία κρίθηκε ότι ο Αλεξίου καλώς βρισκόταν στο Δ.Σ. της Ερασιτεχνικής, δεν προκύπτει οποιαδήποτε επίπτωση σε βάρος του Σωματείου. Για την περίοδο μετά την παράνομη προκήρυξη και διενέργεια των εκλογών του περασμένου Απρίλη (βλέπε σημείωση στο τέλος) οι επιπτώσεις αφορούν την ακυρότητα όλων των αποφάσεων που έλαβε το Δ.Σ. του οποίου μέλος είναι ο Αλεξίου.

Αυτό συμβαίνει επειδή με βάση το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 2725/1999 η συμμετοχή σε σωματείο (πόσο μάλλον στο Δ.Σ. του) ατόμων που είναι μέλη Δ.Σ. Π.Α.Ε. ή/και Κ.Α.Ε. απαγορεύεται εξαιτίας της σύγκρουσης συμφερόντων που προκαλείται (αν και αυτή δεν αναφέρεται ρητά στον νόμο). Συνεπώς είτε το Δ.Σ. της Ερασιτεχνικής, είτε ο Γ.Γ.Α. οφείλουν μετά την απόφαση της Ε.Ε.Α. να κηρύξουν έκπτωτο τον Αλεξίου.

Συμπέρασμα; Ο Κετσετζόγλου μπορεί να κοιμάται ήσυχος καθώς οι αποφάσεις των Γ.Σ. που αποφάσισαν την ίδρυση των Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε. δεν θ’ ακυρωθούν (τουλάχιστον για τον λόγο αυτό). Όλα τα υπόλοιπα όμως από τον Απρίλη και μετά…

Υπάρχει τέλος άλλο ένα σημείο στο οποίο πρέπει να γίνει αναφορά πριν διαβάσετε την απόφαση της Ε.Ε.Α. Το σημείο αυτό έχει σχέση με τη σύνθεση που έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση.

Κατ’ αρχάς η Ε.Ε.Α. είναι 7μελής. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση απουσίαζε τόσο ο κος Ηλίας Αρκούδης ο οποίος μετέχει ως οικονομολόγος όσο και ο αναπληρωτής του κος Δημήτριος Σμυρνάκης. Επίσης απουσίαζαν ο κος Τριανταφυλλάκης Γεώργιος και ο αναπληρωτής του Δημήτριος Αυγιτίδης καθηγητές και οι δύο του Εμπορικού Δικαίου.

Από τους 6 που διασκέφτηκαν ο κος Ευθύμιος Μανίκας είναι αναπληρωτής του κου Σωτήριου Μασγανά και ο κος Γεώργιος Ζώης είναι αναπληρωτής του Προέδρου κου Δημήτριου Μαζαράκη. Έχουμε δηλαδή το καταπληκτικό στην ίδια συνεδρίαση να μετέχουν ταυτόχρονα ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του!

Έχουμε και λέμε λοιπόν:

  • Δημήτριος Μαζαράκης, Πρόεδρος (Αρεοπαγίτης επί τιμή).
  • Γεώργιος Ζώης, αναπληρωτής Πρόεδρος (Εφέτης).
  • Βασίλειος Κουνέλης, μέλος (δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω).
  • Δημήτριος Παπασπύρου, μέλος (δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω).
  • Ευθύμιος Μανίκας, αναπληρωματικό μέλος (Προϊστάμενος του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού).
  • Κωνσταντίνος Μανταίος, μέλος (πρόσωπο κύρους με εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού).

Τον κο Μανταίο αφήσαμε τελευταίο και υπογραμμίσαμε τ’ όνομα του γιατί σ’ αυτόν ανατέθηκε η εισήγηση της συγκεκριμένης απόφασης της Επιτροπής. Προσέξτε! Η εισήγηση μιας υπόθεσης σχετικά με το ποια διάταξη ισχύει και για ποια περίπτωση δεν ανατέθηκε ούτε στους δύο δικαστικούς (Μαζαράκη, Ζώη) ούτε στους δύο δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω (Κουνέλη, Παπασπύρου) ούτε καν στον Προϊστάμενο του Τμήματος Α.Ε. του πρώην Υπουργείου Εμπορίου, ο οποίος είναι τέλειος γνώστης της υπόθεσης τόσο γιατί χειρίστηκε τις υποθέσεις της πρώην Π.Α.Ε. (την οποία και αφορά η βάση της καταγγελίας Αργυρόπουλου) όσο και εκ τη θέσης του αφού έχει απεριόριστη πρόσβαση στο Αρχείο της πρώην Π.Α.Ε. που τηρείται στο Υπουργείο.

Αντί η εισήγηση ν’ ανατεθεί σε κάποιον απ’ αυτούς ανατέθηκε στον κο Μανταίο, ο οποίος είναι πλέον συνταξιούχος δικηγόρος (όπως υποτίθεται ότι είναι και ο Αλεξίου). Γνωρίζουμε επίσης ότι όπως αναφέρει το Φ.Ε.Κ. του διορισμού του είναι «πρόσωπο κύρους με εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού». Ψάχνοντας το στο διαδίκτυο κατορθώσαμε να το αποκωδικοποιήσουμε. Σύμφωνα λοιπόν με τ' αποτελέσματα της έρευνας μας ο κος Μανταίος είναι «πρόσωπο κύρους με εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού» κυρίως επειδή έχει θητεύσει στο Δ.Σ. του Α.Ο. Αμπελοκήπων και προφανώς λόγω της θέσης του αυτής έχει κάποιο κύρος στην περιοχή. Από κομματικής άποψης και με βάση την κομματική του προέλευση ο κος Μανταίος είναι στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. εκ μεταγραφής από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αυτό για το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία είναι η εμπειρία του στον χώρο του αθλητισμού.

Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω είστε τώρα σε θέση να διαβάσετε την απόφαση πατώντας εδώ.

Όσοι έχετε παρακολουθήσει την εξέλιξη της υπόθεσης (οι υπόλοιποι δείτε τον σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του κειμένου) θα καταλάβατε ότι το σκεπτικό του εισηγητή, το οποίο και εγκρίθηκε από τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε.Α., είναι αντιγραφή των προτάσεων Αλεξίου. Αυτό που λέει ο εισηγητής είναι το εξής:

«Η Α.Ε.Κ. δεν λύθηκε και εκκαθαρίστηκε σαν κάθε άλλη Α.Ε. κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν. 2190/1920 (άρθρο 110 Ν. 2725/1999), δηλαδή με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της, αλλά επειδή είχε υποβιβαστεί σε μη επαγγελματική κατηγορία (Γ’ Εθνική), δηλαδή με το άρθρο 111 του Ν. 2725/1999.»

Αυτό όμως είναι είτε λάθος είτε ψέμα (διαλέγετε και παίρνετε). Για ιστορικούς και μόνο λόγους δημοσιεύουμε σήμερα το Πρακτικό Γ.Σ. της 14ης Μάη 2013 από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

  • Η Γ.Σ. της 14ης Μάη 2013 (δι)όρισε 3μελές Δ.Σ. στο οποίο μετείχαν οι: Δημητρέλλος (Πρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος), Νεστορίδης (εκπρόσωπος της Ερασιτεχνικής) και Αλεξίου (εκπρόσωπος των SUPPORTERS) με εντολή να προετοιμάσει την λύση και εκκαθάριση λόγω οικονομικής αδυναμίας της Π.Α.Ε. (Ν. 2190/1920). Ο δε Αλεξίου μετά τον (δι)ορισμό του Δ.Σ. εξήγησε στην Γ.Σ. τις διαφορές μεταξύ πτώχευσης και εκκαθάρισης (Θέμα 1ο σελ. 9-10 Πρακτικού). Ο εκκαθαριστής θα (δι)οριζόταν από επόμενη Γ.Σ. μέσα στον Ιούνη (όπως και έγινε).
  • Η ίδια Γ.Σ. αποφάσισε στη συνέχεια (Θέμα 2ο σελ. 10-11) ν’ αποσυρθεί η καταγγελία σε βάρος του Άρη (αν γινόταν δεκτή η ομάδα έμενε στην Α’ Εθνική) και να μην δηλωθεί η ομάδα στο Πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής (που ήταν η τελευταία επαγγελματική), ώστε τελικά να μετάσχει στην Γ’ Εθνική Κατηγορία.

Προκύπτει λοιπόν αβίαστα από τα επίσημα Πρακτικά ότι η λύση και εκκαθάριση της πρώην Π.Α.Ε. ήταν μια συνειδητή απόφαση των μεγαλομετόχων και της Ερασιτεχνικής την οποία έλαβαν για οικονομικούς και μόνο λόγους και ΔΕΝ έγινε εξαιτίας του αγωνιστικού υποβιβασμού της ομάδας σε ερασιτεχνική κατηγορία.

Μιας όμως και περάσαμε στην πρόσφατη ιστορία να υπενθυμίσουμε ότι είχε υποβληθεί από τους μικρομετόχους η πρόταση να λυθεί και να εκκαθαρισθεί η Π.Α.Ε. και να δημιουργηθεί Τ.Α.Π. (από την Ερασιτεχνική) το οποίο και θα μετείχε κανονικά στην Β’ Εθνική. Δυστυχώς ή ευτυχώς (εσείς το κρίνετε αυτό) η πρόταση απορρίφθηκε γιατί ο «Τίγρης» τα είχε σχεδιάσει αλλιώς.

Τέλος είναι ανάξια σχολιασμού (αλλά κανένα από τα υπόλοιπα μέλη δεν ασχολήθηκε μ’ αυτό) η φράση:

«η οποία μάλιστα είχε καταργηθεί με την προαναφερθείσα νεότερη τροποποίηση του έτους 2006

Αυτό που καταργούνταν το 2006 ήταν το πρώτο εδάφιο (φράση) η οποία είναι:

«Οι ανερχόμενες από την Δ’ στην Γ’ Εθνική Κατηγορία ποδοσφαιρικές ομάδες για την αγωνιστική περίοδο 2004-2005 και εφεξής δύνανται να επιλέγουν τη μορφή της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας (Π.Α.Ε.) ή του Τμήματος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Τ.Α.Π.) με την οποία θα μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας

Συνεπώς η κατάργηση αφορούσε την δυνατότητα επιλογής της νομικής μορφής (Τ.Α.Π. ή Π.Α.Ε.) και μόνον αυτή. Άρα από το 2006 οι ομάδες που ανέβαιναν από ερασιτεχνική σε επαγγελματική κατηγορία μπορούσαν να είναι μόνο Π.Α.Ε.  

Έτσι την ίδια ώρα που κλείνει η εκκρεμότητα του Αλεξίου με την Ε.Ε.Α. ανοίγει το ζήτημα της αποπομπής του από το Δ.Σ. της Ερασιτεχνικής εξαιτίας της παραβίασης όσων προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 6 του «Αθλητικού Νόμου». Το μόνο που έχει ν’ αποφασίσει ο Αλέξης είναι αν θα φύγει μόνος του ή θα περιμένει να τον καθαιρέσουν σαν τον Ταξίαρχο της Αστυνομίας Θεοχάρη στο «Καλημέρα Ζωή» του Φωσκόλου.

 

Για ένα συνοπτικό μας κείμενο βλέπε εδώ.

 

04 Γενάρη 2016
παρατηρητήριο.

Διαβάστηκε 4008 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΙΟΥ (ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΞΙΝΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ)