Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019-2020 (ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019-2020
(ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ)

Ανέβηκε στην ιστοσελίδα της Π.Α.Ε. ο Ισολογισμός για την Χρήση 2019-2020 στην πλέον απλή μορφή του (χωρίς τους πίνακες που περιέχει το «Προσάρτημα»). Από τον ίδιο τον Ισολογισμό προκύπτουν μια σειρά από ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία εκτός από τα κλασικά (Αποτελέσματα, Ταμειακές Ροές και τις μεταβολές στους λογαριασμούς Ενεργητικού και Παθητικού) έχουν φέτος και μια «έκπληξη». Ωστόσο, καλύτερα είναι να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Ισολογισμός αφορά την περίοδο Ιούλης 2019 - Ιούνης 2020 (βλέπε εδώ). Θυμόμαστε πως πέρυσι μόνο στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της δεν έπαιξε λόγω τιμωρίας με θεατές. Στα πλέι-οφ λόγω του κορονοϊού δεν υπήρξαν θεατές και άρα έσοδα από εισιτήρια.

Συνεπώς, αναμένουμε λιγότερα Έσοδα τα οποία πράγματι στην Χρήση 2019-2020 έφτασαν στα 19.686.394 έναντι 36.919.176 της Χρήσης 2018-2019 (όταν έπαιζε στους ομίλους του CL). Έτσι για την Χρήση 2019-2020 η Π.Α.Ε. πραγματοποίησε ζημιές σχεδόν 3 εκ. ευρώ (2.961.135).

Στην Χρήση 2019-2020 στην Π.Α.Ε. δεν μπήκαν λεφτά από Α.Μ.Κ., αλλά αυτή δανείστηκε το ποσό των 365.700 Ευρώ. Συνολικά οι Ταμειακές Ροές της ήταν κατά πολύ μειωμένες με αποτέλεσμα το Ταμείο της να κλείσει στα 1.943.171 Ευρώ.

Κατά τα λοιπά οι αξιοσημείωτες μεταβολές των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού εμφανίζονται στο πίνακα που ακολουθεί. Περισσότερα για την «ποιότητα» τους θα μπορούμε να πούμε όταν έχουμε και το «Προσάρτημα».

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 30/06/2020 30/06/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6,797,188.00 4,284,518.00 2,512,670.00 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3,319,017.00 2,856,386.00 462,631.00 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3,578,922.00 3,983,857.00 -404,935.00 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ/ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8,481,832.00 9,033,029.00 -551,197.00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2,577.00 1,024,133.00 -1,021,556.00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠ/ΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7,557,737.00 4,658,240.00 2,899,497.00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7,252,625.00 9,451,033.00 -2,198,408.00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως οι Συνολικές Υποχρεώσεις της Π.Α.Ε. παρουσίασαν στην προηγούμενη Χρήση μείωση κατά 871.664 Ευρώ, ενώ οι Συνολικές Απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 2.570.366 Ευρώ.

Η συνολική εικόνα της Π.Α.Ε. για την προηγούμενη Χρήση ήταν μάλλον θετική καθώς παρά τις Ζημιές και την μεγάλη μείωση του Ταμείου της, οι Συνολικές Υποχρεώσεις της μειώθηκαν. Τέλος οι Δείκτες Ρευστότητας διαμορφώθηκαν για την Χρήση 2019-2020 ως εξής:

  • Ο μεν του Συνόλου του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (οι Απαιτήσεις εκτός των Μακροπρόθεσμων και το Ταμείο) προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (εκτός των Προβλέψεων/Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων) διαμορφώθηκε στο 0,60 σε σχέση με το 0,98 την Χρήση 2018-2019.
  • Ο δε ως προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις διαμορφώθηκε στο 0,38 από 0,61 την Χρήση 2018-2019.

Οι μειώσεις των δεικτών οφείλονται στην μεγάλη μείωση (-5.992.255 Ευρώ) του Ταμείου.

Μετά απ’ αυτά τα «βασικά» και εν αναμονή του πλήρους Ισολογισμού ήρθε η ώρα ν’ αναφερθώ στην «έκπληξη» που για πρώτη φορά εμφανίζεται στην Χρήση 2019-2020. Η «έκπληξη» αυτή είναι ο λογαριασμός του Ενεργητικού «Περιουσιακά Στοιχεία με Δικαίωμα Χρήσης» και υπόλοιπο 451.270 έναντι μηδενός στην προηγούμενη Χρήση. Αν -με βάση την περιγραφή- θα έπρεπε να μαντέψω θα έλεγα πως αφορά έργα σε ακίνητο το οποίο η Π.Α.Ε. έχει μισθώσει. Άλλωστε η συγκεκριμένη περιγραφή παραπέμπει στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16 το οποίο αφορά τις Μισθώσεις. Έτσι αυτό το ποσό θα μπορούσε να παραπέμπει είτε στα γραφεία που η Π.Α.Ε. νοικιάζει είτε στα Σπάτα(;). Περισσότερα σχετικά μ’ αυτό προσεχώς.

Αυτά προς το παρόν και εν αναμονή της δημοσίευσης του πλήρους Ισολογισμού, οπότε και θα επανέλθω με την πλήρη παρουσίαση του.     

Υ.Γ. Στον Ισολογισμό που αναρτήθηκε υπάρχει ένα εξόφθαλμο λάθος που αναζητά διόρθωση. Συγκεκριμένα στην παρατήρηση 4 στα «Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες» αναφέρεται πως «Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 97 εργαζόμενους στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ενώ ο μέσος όρος του προσωπικού στη τρέχουσα(;) χρήση ήταν 1.119 άτομα»!!! Μα καλά δεν τα ελέγχουν πριν τα δημοσιεύσουν;

 

 

18 Φλεβάρη 2021
«πανταχού παρών 1».

Διαβάστηκε 512 φορές