Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Α.Ε.Κ. ΣΤΗΝ «ELITE» ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Α.Ε.Κ. ΣΤΗΝ «ELITE» ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ)  

Η είδηση όπως παρουσιάστηκε σε επίπεδο τίτλου ήταν δημοσιογραφικά πιασιάρικη (δηλαδή πομπώδης) και δυστυχώς για τους δημοσιογράφους δεν αφορούσε κάποια «μεταγραφή αεροδρομίου» αλλά τα διοικητικά/οικονομικά της Π.Α.Ε. (βλέπε εδώ). Ευτυχώς όμως για όλους μας το κείμενο αποτελούσε αναπαραγωγή της ιστοσελίδας www.capital.gr και έτσι αποφεύχθηκαν οι σχεδόν σίγουρες σε άλλη περίπτωση ακρότητες. Η είδηση αυτή δεν έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από τους φιλάθλους και οπαδούς της ομάδας μας, οι οποίοι μετά απ’ όσα έχουν διαβάσει και ζήσει τα τελευταία χρόνια (πολλά για τα οποία ήταν υπεύθυνοι οι αθλητικοί συντάκτες) είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και καχύποπτοι.  

Δεδομένου ότι το ζήτημα είναι εκτός του γνωστικού αντικειμένου των αθλητικών συντακτών πιστεύουμε ότι είναι η ώρα να δώσουμε μια γεύση για το πρόγραμμα στο οποίο αναμένεται να συμμετέχει από τις 27 Απρίλη και η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.

Το πρόγραμμα ELITE είναι μια συνεργασία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και του αντίστοιχου Ιταλικού (για την ιστοσελίδα του βλέπε εδώ). Από την μπροσούρα της παρουσίασης του προγράμματος (βλέπε εδώ) προκύπτει ότι το πρόγραμμα αποτελείται από τρείς φάσεις και στοχεύει στις ηγέτιδες Ιταλικές εταιρείες. Διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ιταλικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministero dell´ Economia e delle Finanze) τον Ιταλικό Σ.Ε.Β. (CONFINDUSTRIA), την Ένωση Ιταλικών Τραπεζών (Associazione Bancaria Italiana), το Πανεπιστήμιο και την Ακαδημία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου.      

Προκειμένου να συμμετάσχει μια εταιρεία στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλει αίτηση με τα ακόλουθα έγγραφα (τα οποία θ’ αξιολογηθούν από μια ανεξάρτητη του Ιταλικού Χρηματιστηρίου επιτροπή αξιολόγησης):

 • Περιληπτική περιγραφή της εταιρείας και του κύριου αντικείμενου της.
 • Πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο/πλάνο.
 • Τον τελευταίο Ισολογισμό της θεωρημένο από το Εμπορικό Επιμελητήριο.

Οι απαιτήσεις για την είσοδο στο πρόγραμμα είναι δύο ειδών:

 • Η ύπαρξη πραγματοποιήσιμου επιχειρηματικού σχεδίου/πλάνου.
 • Οι οικονομικές.

Στις οικονομικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται:

 • Τζίρο τουλάχιστον 10 εκ. Ευρώ. Ωστόσο μπορεί να εισαχθεί κάποια εταιρεία και με μικρότερο τζίρο αρκεί αυτός ν’ αυξάνεται γοργά.
 • Λειτουργικά κέρδη μεγαλύτερα του 5% του τζίρου δηλαδή τουλάχιστον 500 χιλ. Ευρώ. (Λειτουργικά είναι τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας και όχι από την/τις παρεπόμενη/-ες.).
 • Καθαρά κέρδη στην τελευταία οικονομική χρήση.

Το Ιταλικό Χρηματιστήριο μπορεί να δεχθεί στο πρόγραμμα ή να επιτρέψει σε εταιρείες τη συνέχιση της συμμετοχής τους σ’ αυτό ακόμα και αν δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις συνεκτιμώντας την οικονομική συγκυρία, τα χαρακτηριστικά του τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται καθώς και κάθε έκτακτη ή προσωρινή κατάσταση η οποία επηρεάζει τον αιτούντα ή συμμετέχοντα.

Σημειώνουμε ότι με βάση την Ευρωπαϊκή πρακτική όπως αυτή κωδικοποιήθηκε στη Χώρα μας με τον Ν. 4308/2014, οι εταιρείες με τζίρο 10 εκ. Ευρώ ανήκουν με βάση τον τζίρο στις Μεσαίες Οντότητες (άρθρο 2 παρ. 5).  

Από κει και πέρα ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει σε τακτική βάση (σε κάποιες περιπτώσεις ετησίως) να ενημερώνει/αναθεωρεί τα βασικά στοιχεία της εταιρείας (το προφίλ της) καθώς και να ενημερώνει για τα οικονομικά της στοιχεία και για θέματα διοίκησης και οργάνωσης.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρείς φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η προετοιμασία (GET READY). Στην φάση αυτή συμμετέχουν επιχειρηματίες, μάνατζερ και ειδικοί των οποίων η αποστολή είναι να ενεργοποιήσουν την διαδικασία της «αλλαγής». Η φάση αυτή διαρκεί 8 μέρες και έχει τέσσερα αντικείμενα:

 • Ο τρόπος για την ανάπτυξη της εταιρικής στρατηγικής και η παγκοσμιοποίηση.
 • Οργάνωση της επιχείρησης και Διακυβέρνηση της με στόχο την ανάπτυξη.
 • Οι επιπτώσεις της ανάπτυξης στον ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή και στη λειτουργία της Οικονομικής Διεύθυνσης.
 • Κεφαλαιακή δομή και εταιρική επικοινωνία.

Η δεύτερη φάση ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή (GET FIT) όσων διδάχθηκαν στην πρώτη φάση. Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν ένα τέστ από το οποίο προκύπτουν τα πεδία στα οποία υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για συμβουλές και καθοδήγηση από το πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης απονέμεται στην εταιρεία το πιστοποιητικό του προγράμματος. Από δω και πέρα η εταιρεία συμμετέχει στην Τρίτη φάση.

Η τρίτη φάση είναι η παροχή πρόσβασης -μέσω της βάσης δεδομένων του προγράμματος- σε επιχειρήσεις, επενδυτές και επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων. Για τον λόγο αυτόν η τρίτη φάση ονομάζεται στ’ Αγγλικά GET VALUE.

Πρίν προχωρήσουμε πρέπει να κάνουμε μια παρατήρηση. Εκτός από το πρώτο από τα τέσσερα αντικείμενα της πρώτης φάσης τα υπόλοιπα τρία είναι στην ουσία το σύνολο των θεμάτων της Εταιρικής Διακυβέρνησης:

 • Το πρώτο ασχολείται με τις οργανωτικές αλλαγές που είναι απαραίτητες προκειμένου να εισαχθεί η Ε.Δ.
 • Το δεύτερο σχετίζεται με τον ρόλο της Οικονομικής Διεύθυνσης και την πληροφόρηση που αυτή πρέπει να παρέχει σε μετόχους, κοινό και Κράτος. Η πληροφόρηση αυτή ενδέχεται να διαφέρει αναλόγως των Λογιστικών Προτύπων που η επιχείρηση έχει υιοθετήσει (Ελληνικά ή Διεθνή).
 • Το τρίτο διαπραγματεύεται τις σχέσεις με τους μετόχους/επενδυτές.

Τέλος στο πρόγραμμα ELITE συμμετέχουν οι εταιρείες (companies) οι οποίες έγιναν δεκτές σ’ αυτό και οι συμμέτοχοι/συνδιοργανωτές (partners) οι οποίοι βοηθούν τις εταιρείες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τράπεζες, σύμβουλοι επιχειρήσεων και μια διεθνής ελεγκτική εταιρεία (BDO). Τέλος υπάρχουν και οι επενδυτές (investors) οι οποίοι προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, το Λουξεμβούργο και το Μονακό δηλαδή από τους πιο σημαντικούς «φορολογικούς παραδείσους» της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Οι επενδυτές ψάχνουν για «επενδυτικές ευκαιρίες» σε αντάλλαγμα της χρηματοδότησης που προσφέρουν, ειδικά τώρα που οι κανονικές τράπεζες δανείζουν τις επιχειρήσεις με δυσκολία.

Συμπερασματικά η είδηση της συμμετοχής της Α.Ε.Κ. στο πρόγραμμα αυτό δεν έκανε μεγάλη εντύπωση στην συντριπτική πλειοψηφία του «κόσμου της Α.Ε.Κ.» (βλέπε εδώ). Κάποιοι μάλιστα ήταν ιδιαιτέρως αιχμηροί (βλέπε εδώ, εδώ & εδώ). Για εμάς τους «παρατηρητές» η είδης αυτή ήταν από τις καλύτερες που έχουμε φθηνά κεφάλαια η Π.Α.Ε. εξαιτίας της συμμετοχής της στο πρόγραμμα αυτό, αλλά γιατί για να συμμετάσχει θ’ αναγκαστεί να αλλάξει τις δομές της μα πάνω απ’ όλα τις αντιλήψεις για την διοίκηση και την επιχειρηματική πρακτική. Θ’ αναγκαστεί να εισάγει την Εταιρική Διακυβέρνηση για την οποία έχουμε κατ’ επανάληψη γράψει και μαζί μ’ αυτήν (πάει πακέτο) και τον Εσωτερικό Έλεγχο (είτε ως αυτόνομο τμήμα, είτε ως εφαρμογή πιστοποιημένων διαδικασιών). Η Ε.Δ. και ο Εσωτερικός Έλεγχος οδηγούν σε διαφανή λειτουργία της εταιρείας και προάγουν τον Κοινωνικό Έλεγχο της, αφού λόγω της σημασίας της η δραστηριότητα της ενδιαφέρει πλήθος ανθρώπων. Άπαξ και μπεί μπροστά η νέα αντίληψη και λειτουργία για την επιχειρηματική δραστηριότητα και διοίκηση τότε η Α.Ε.Κ. θα γυρίσει πράγματι σελίδα και θα υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες να μην επαναληφθούν οι καταστάσεις του παρελθόντος που μας πίκραναν και μας πλήγωσαν. Αρκεί μόνο να θυμόμαστε πως τα συστήματα ελέγχου και διοίκησης είναι καλά και αποτελεσματικά όσο και οι άνθρωποι που τα εφαρμόζουν, ενώ το κόστος τους ακόμη και αν φαίνεται υψηλό είναι μηδαμινό μπροστά στην ζημιά (οικονομική και όχι μόνο) που προκαλείται από τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης.   

 

Υ.Γ. Σχετικά με όσα δήλωσε σε συνέντευξη του ο κος Αγγελόπουλος σχετικά με την είσοδο της Α.Ε.Κ. στο πρόγραμμα θα μιλήσουμε σε προσεχές κείμενο γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι πως δεν υπήρξε κάποια λανθασμένη μεταφορά των λεγομένων του.

 

6 Απρίλη 2015
παρατηρητήριο.

 

 

 

 

Διαβάστηκε 7645 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Α.Ε.Κ. ΣΤΗΝ «ELITE» ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ)