Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ - ΜΕΡΟΣ Β' (ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΓΙΑ ΜΑΟΥΝΙΕΡΗΔΕΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ - ΜΕΡΟΣ Β'
(ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΓΙΑ ΜΑΟΥΝΙΕΡΗΔΕΣ)

Α΄ΜΕΡΟΣ

Είδαμε στο Α' Μέρος κάποια από τα μεγέθη της χρηματιστηριακής ανάλυσης 5 εταιρειών Ελλήνων εφοπλιστών. Σήμερα θα εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο παρουσιάζοντας ακόμη κάποια δεδομένα από αυτά που προκύπτουν από το Ισοζύγιο των εταιρειών και τα οποία περιλαμβάνονται και στις ετήσιες Φορολογικές Δηλώσεις τους. Μετά την παράθεση και τον σχολιασμό καθενός από τους 5 πίνακες στους οποίους χωρίσαμε τα δεδομένα θα παρουσιάσουμε και θα σχολιάσουμε την τελική αξιολόγηση για κάθε εταιρεία της χρηματιστηριακής ιστοσελίδας που αποτέλεσε την πηγή μας.

Ακολουθούν οι πίνακες στους οποίους παρουσιάζονται κατά σειρά δεδομένα σχετικά με: την Δήλωση Φόρου Εισοδήματος, το Ισοζύγιο, την Κερδοφορία, το Χρέος και την Μετοχή. Τα δεδομένα αφορούν το 4ο Τρίμηνο του 2015 και στην ιστοσελίδα συγκρίνονται (παραβάλλονται) με τ' αντίστοιχα του 4ου Τριμήνου του 2014. Για λόγους χώρου ασχολούμαστε μόνο με τα δεδομένα του 4ου Τριμήνου του 2015. Επειδή στους πίνακες χρησιμοποιήθηκαν οι συντομογραφίες των εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης, οπότε σας δίνω εισαγωγικά το αντίστοιχο υπόμνημα.  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

GNK: GENKO SHIPPING & TRADING LTD

SBLK: STAR BULK CARRIERS CORPORATION

SB: SAFE BULKERS INCORPORATED

CPLP: CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP

ANW: AEGEAN MARINE PETROLEUM NETWORK INCORPOTATED

Πίνακας 1.INCOME STATEMENT / ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

INCOME STATEMENT / ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

GNK

SBLK

SB

CPLP

ANW

NET SALES ($ mil) / ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚ. $

34,95

64,15

31,20

59,36

929,10

EBIT ($ mil) / ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΚ. $

-33,02

-14,56

-2,82

20,42

24,13

NET INCOME ($ mil) / ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΕΚ. $

-49,50

-311,01

-29,90

15,36

9,71

           

Απλώς υπενθυμίζω ότι το αντικείμενο των εταιρειών ακόμη και αν κατατάσσονται στον ίδιο Κλάδο Δραστηριότητας δεν είναι το ίδιο οπότε και το ύψος των Καθαρών Πωλήσεων, των Κερδών πρό Φόρων και Τόκων και των Καθαρών Κερδών δεν είναι πάντα συγκρίσιμο. Οι αρνητικοί αριθμοί αντιστοιχούν σε Ζημιές.

 

Πίνακας 2.BALANCE SHEET / ΙΣΟΖΥΓΙΟ

BALANCE SHEET / ΙΣΟΖΥΓΙΟ

GNK

SBLK

SB

CPLP

ANW

CASH & EQUIV. ($ mil) / ΜΕΤΡΗΤΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΣΕ ΕΚ. $

140,57

211,83

196,75

90,19

139,31

TOTAL DEBT ($ mil) / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΕ ΕΚ. $

588,43

991,26

646,87

567,81

0,00

EQUITY ($ mil) / ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚ. $

1.105,91

1.135,36

634,15

937,82

621,53

           

Η Καθαρή Αξία Μετοχών είναι ισοδύναμη της Καθαρής Θέσης

 

Πίνακας 3.PROFITABILITY / ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 

PROFITABILITY / ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

GNK

SBLK

SB

CPLP

ANW

GROSS PROFIT MARGIN / ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

-9,74

19,36

43,13

65,25

9,47

OPERATING MARGIN / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

-94,47

-22,69

-9,04

34,40

2,60

SALES TURNOVER / ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΤΖΙΡΟΣ)

0,09

0,11

0,10

0,14

2,91

RETURN ON EQUITY / ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

-17,62

-40,35

-9,79

4,69

5,77

           

Το Σύνολο Πωλήσεων (Τζίρος) εκφράζεται στην περίπτωση μας σε δις $.

Αρνητικά ποσοστά προκύπτουν εξαιτίας Ζημιών.

 

Πίνακας 4.DEBT / ΧΡΕΟΣ

DEBT / ΧΡΕΟΣ

GNK

SBLK

SB

CPLP

ANW

CURRENT RATIO / ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΕΟΥΣ

0,28

1,51

2,3

1,63

1,88

DEBT PER CAPITAL / ΠΟΣΟΣΤΟΧΡΕΟΥΣ ΑΝΑ Μ.Κ.

0,35

0,47

0,51

0,38

0

INTEREST EXPENSE / ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ

6,15

8,05

4,89

5,46

0

INTEREST COVERAGE / ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

-5,37

-1,81

-0,58

3,74

0

           

 

Πίνακας 5. SHARE DATA / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

SHARE DATA / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

GNK

SBLK

SB

CPLP

ANW

SHARES OUTSTANDING (mil) / ΣΥΝΟΛΟΜΕΤΟΧΩΝ

72,9

219,11

83,49

120,4

49,41

DIVIDENDS PER SHARE / ΜΕΡΙΣΜΑΣΕ $

0

0

0

0,24

0,02

           

Κλείνοντας παραθέτω μια σειρά από χρηματοοικονομικούς δείκτες για καθεμιά από τις εταιρείες σε σύγκριση με τις ομοειδείς τους αλλά και τον Χρηματιστηριακό Δείκτη S&P 500 (ο οποίος ονομάστηκε από την ομώνυμη εταιρεία Πιστωτικής Αξιολόγησης) καθώς και την πρόταση/σύσταση της εταιρείας.

Εισαγωγικά δίνεται το αντίστοιχο υπόμνημα για την κατανόηση των δεδομένων των πινάκων:

  • PRICE/EARNINGS: ΤΙΜΗ (ΜΕΤΟΧΗΣ) / ΚΕΡΔΗ
  • PRICE/PROJECTED EARNINGS: ΤΙΜΗ (ΜΕΤΟΧΗΣ) / ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
  • PRICE/BOOK: ΤΙΜΗ (ΜΕΤΟΧΗΣ) / ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ
  • PRICE/SALES: TΙΜΗ (ΜΕΤΟΧΗΣ) / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  • PRICE/CASH FLOW: ΤΙΜΗ (ΜΕΤΟΧΗΣ) / ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
  • PRICE TO EARNINGS/GROTH: ΚΕΡΔΗ / ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
  • EARNINGS GROWTH: ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
  • SALES GROWTH: ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΤΖΙΡΟΥ)
  • RECOMMENDATION: ΠΡΟΤΑΣΗ/ΣΥΣΤΑΣΗ

Στον πρώτο πίνακα περιλαμβάνονται οι AEGEAN MARINE PETROLEUM NETWORK INCORPOTATED (ANW) και CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP (CPLP).

 

 

ANW

CPLP

PEERS

S&P 500

PRICE/EARNINGS

9,69

7,00

67,35

23,70

PRICE/PROJECTED EARNINGS

6,13

6,17

32,12

 

PRICE/BOOK

0,57

0,33

9,96

 

PRICE/SALES

0,08

1,42

2,51

 

PRICE/CASH FLOW

7,12

2,32

19,74

 

PRICE TO EARNINGS/GROTH

0,05

-

1,06

 

EARNINGS GROWTH

100,00

19,35

-166,46

 

SALES GROWTH

-36,46

14,29

-15,70

 

RECOMMENDATION

 C+ (HOLD)

 C (HOLD)

   
         

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

       

Στον δεύτερο σχετικό πίνακα περιλαμβάνονται οι υπόλοιπες τρείς εταιρείες: SAFE BULKERS INCORPORATED (SB), STAR BULK CARIERS CORPORATION (SBLK) & GENKO SHIPPING & TRADING LTD (GNK):

 

SB

SBLK

GNK

PEERS

S&P 500

PRICE/EARNINGS

-

-

-

13,25

23,70

PRICE/PROJECTED EARNINGS

-

-

-

15,18

 

PRICE/BOOK

0,13

0,15

0,05

1,15

 

PRICE/SALES

0,60

0,74

0,37

1,40

 

PRICE/CASH FLOW

3,11

-

-

3,93

 

PRICE TO EARNINGS/GROTH

-

-

-

0,06

 

EARNINGS GROWTH

-1.157,14

-952,38

84,81

33,55

 

SALES GROWTH

-17,22

58,95

-30,30

6,89

 

RECOMMENDATION

D (SELL)

D (SELL)

 D- (SELL)

   
           

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

         

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ

         

Συμπεράσματα:

Σαν γενικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι οι μετοχές των AEGEAN MARINE PETROLEUM NETWORK INCORPOTATED και CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP είναι υποτιμημένες τόσο σε σχέση με τις ομοειδείς τους εταιρείες όσο και σε σχέση με το Δείκτη S&P 500. 

Προσοχή όμως! Όσον αφορά τους δείκτες ΤΙΜΗ (ΜΕΤΟΧΗΣ) / ΚΕΡΔΗ & ΤΙΜΗ (ΜΕΤΟΧΗΣ) / ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ αυτό μπορεί να ερμηνευθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους αναλόγως της οπτικής του επενδυτή. Είτε ότι η μετοχή είναι φθηνή (δηλαδή ότι πρόκειται για ευκαιρία), είτε ότι οι προσδοκίες για μεγαλύτερα κέρδη είναι χαμηλές (άρα προεξοφλούνται για το μέλλον μικρότερα κέρδη).

Η αύξηση της Κερδοφορίας της AEGEAN είναι πολύ μεγαλύτερη απ' αυτή της CAPITAL επειδή η AEGEAN υπολειπόταν αρκετά αυτής της CAPITAL. Αντίστοιχα η αύξηση του Τζίρου από πλευράς CAPITAL (σε αντίθεση με την μείωση που καταγράφει συνολικά ο Κλάδος) και η μείωση από πλευράς AEGEAN (που είναι μεγαλύτερη από αυτήν που καταγράφει συνολικά ο Κλάδος) οφείλεται στο ότι ο τζίρος της CAPITAL ήταν χαμηλότερος από αυτόν της AEGEAN.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η βαθμολογία της AEGEAN είναι οριακά καλύτερη αυτής της CAPITAL γι' αυτό και ενώ η ιστοσελίδα προτείνει να διατηρήσουν οι επενδυτές τις μετοχές και των δύο εταιρειών στην κατοχή τους βάζουν στην AEGEAN C+ έναντι C της CAPITAL.

Για τις υπόλοιπες τρείς εταιρείες SAFE BULKERS INCORPORATED, STAR BULK CARIERS CORPORATION & GENKO SHIPPING & TRADING LTD το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι φαίνεται να βρίσκονται στην ίδια μοίρα. Η σύσταση της ιστοσελίδας στους επενδυτές είναι να πουλήσουν (ξεφορτωθούν) τις μετοχές τους. Από πλευράς βαθμολογίας σε λίγο χειρότερη θέση φαίνεται να βρίσκεται η GENKO SHIPPING & TRADING LTD του Γεωργιόπουλου. Βέβαια όπως είπαμε και παραπάνω στο Χρηματιστήριο και γενικά στον κόσμο των επιχειρήσεων όλα είναι θέμα οπτικής. Εκεί που κάποιος βλέπει μια καταστροφή, κάποιος άλλος βλέπει μια ευκαιρία.

 

GENKO SHIPPING & TRADING LTD

STAR BULK CARRIERS CORPORATION

SAFE BULKERS INCORPORATED

CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP

AEGEAN MARINE PETROLEUM NETWORK INCORPORATED

 

ΤΕΛΟΣ Β' ΜΕΡΟΥΣ

 

18 Μάη 2016
παρατηρητής 1.

 

Διαβάστηκε 4717 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ - ΜΕΡΟΣ Β' (ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΓΙΑ ΜΑΟΥΝΙΕΡΗΔΕΣ)