Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΕΞΗΓΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ («ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΛΙΓΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ. ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΠΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.»)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΕΞΗΓΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
(«ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΛΙΓΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ. ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΠΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.»)

Την Πέμπτη 27 Απρίλη δημοσιεύτηκε σε οικονομική ιστοσελίδα αυτή η είδηση που αφορά τα οικονομικά της εταιρείας διαχείρισης του γηπέδου «Καραϊσκάκη». Η ανάρτηση αναδημοσιεύτηκε σε πολλές αθλητικές ιστοσελίδες. Ωστόσο, ΔΕΝ μας έμαθε κάτι περισσότερο απ’ αυτά που ήδη γνωρίζαμε. Το μόνο ενδιαφέρον στοιχείο -πέρα από την αναφορά μιας εκ των εταιρειών μετόχων της «Στάδιο Καραϊσκάκης Α.Ε.»- ήταν η πιθανολόγηση της καταγγελίας από πλευράς τραπεζών της δανειακής σύμβασης. Αυτό όμως που με βάση το δημοσίευμα ήταν πιθανό, σήμερα με τα πλήρη στοιχεία που φέρνουμε στο φώς αποδεικνύεται απίθανο.

Για το Καραϊσκάκη ήταν γνωστό από καιρό ότι ΔΕΝ τηρούνταν οι όροι της δανειακής σύμβασης του Ομολογιακού Δανείου. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα ΔΕΝ γνωρίζαμε πολλά περισσότερα. Τα προηγούμενα τρία χρόνια είχαμε παρουσιάσει τους Ισολογισμούς της εταιρείας (βλέπε εδώ για τον Ισολογισμό 2012-2013, εδώ για τον Ισολογισμό 2013-2014 και εδώ για τον Ισολογισμό 2014-2015). Και στις τρείς χρονιές παρουσιαζόταν η ίδια ουσιαστικά κατάσταση∙ μια κατάσταση πλήρους χρεοκοπίας. Ο Ισολογισμός της Χρήσης 2015-2016 (Ιούλης-Ιούνης) εξαιτίας της αλλαγής στις απαιτήσεις δημοσιότητας εμφανίζει νέα για τους πολλούς και άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία. Τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία είναι λεκτικά και ως εκ τούτου ΔΕΝ επιδέχονται παρερμηνειών.

Ξεκινώντας από την «Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ.» διαβάζουμε στην 5η σελίδα ότι η εταιρεία ΔΕΝ έχει στην κατοχή της ακίνητα. Το Καραϊσκάκη ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Η εταιρεία δυνάμει της από 23 Μάη 2003 Σύμβασης Εκχώρησης έχει υποκαταστήσει (έχει πάρει την θέση) του σωματείου∙ αναλαμβάνοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι της Γ.Γ.Α. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι της Γ.Γ.Α. προκύπτουν από μια άλλη Σύμβαση που είχε υπογράψει ένα μήνα νωρίτερα 21 Απρίλη 2003 ο ερασιτέχνης με την Γ.Γ.Α.

Η συνολική έκταση που καλύπτουν οι εκμεταλλεύσιμες επιφάνειες είναι 12.444,52 τ.μ. και αναλύονται ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΓΕΙΟ & 1ος ΟΡΟΦΟΣ (ΠΑΤΑΡΙ) 6.769,12
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ (ΠΑΤΑΡΙ) 1.140,00
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - 2ος ΟΡΟΦΟΣ 1.444,26
ΣΟΥΙΤΕΣ - 3ος ΟΡΟΦΟΣ 1.516,12
ΣΟΥΙΤΕΣ - 4ος ΟΡΟΦΟΣ 1.575,02
ΣΥΝΟΛΑ 12.444,52

Στην επόμενη σελίδα (6η) κάτω από τον τίτλο:

«12. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (βλέπε εδώ)

Έχουν γίνει νέες μισθώσεις το τίμημα για τις οποίες είναι προσαρμοσμένο στην αρνητική οικονομική συγκυρία.

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η εταιρεία Ε.Μ.Υ.ΚΑ εξέδωσε κατά της εταιρείας μας την με αριθμό 909/14 Διαταγή Πληρωμής ποσού € 664.271,09. Αυτή η Διαταγή ανεστάλη με την απόφαση Νο 1931/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Η εταιρεία μας δεν αναγνωρίζει σε καμία περίπτωση αυτή την οφειλή και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη επίλυση του ζητήματος αυτού. Εκτιμούμε ότι αυτό το θέμα θα επιλυθεί εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, αφού η εκχώρηση όλων των Συμβάσεων εσόδων και του Τραπεζικού μας λογαριασμού στις Ομολογιούχες Τράπεζες καθιστά αδύνατη την εκτέλεση οιασδήποτε διαταγής σε βάρος της Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης Α.Ε.»

Από τα παραπάνω προκύπτει σύμφωνα με τις παραδοχές της ίδιας της εταιρείας η οικτρή της οικονομική κατάσταση. Συγκεκριμένα:

  • Σε βάρος της εταιρείας υπάρχει Διαταγή Πληρωμής ύψους 664 χιλ. Ευρώ που αφορά οφειλή της στην εταιρεία Ε.Μ.Υ.ΚΑ. Υποτίθεται ότι η «Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης» ΔΕΝ αναγνωρίζει την οφειλή. Ωστόσο, αυτό αποδεικνύεται μάλλον προσχηματικό αφού η Ε.Μ.Υ.ΚΑ κάθε άλλο παρά ξένη είναι στην «Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης» και τον ιδρυτή της.
  • Ψάχνοντας τα πάνω-πάνω στο διαδίκτυο προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία είναι εταιρεία καθαρισμών και μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονταν και το «Καραϊσκάκη». Άλλωστε την ιστοσελίδα της κοσμεί και μια αεροφωτογραφία του γηπέδου (βλέπε εδώ). Η σχέση της με του Γαύρους προκύπτει και από αυτή την ανάρτηση από την οποία προκύπτει ότι στις 25 Απρίλη 2017 το Συνδικάτο καθαριστριών-Καθαριστών Ν. Αττικής συμπαραστέκεται στους συναδέλφους τους της Ε.Μ.Υ.ΚΑ που δουλεύουν στην INTRACOM.
  • Τέλος προκύπτει ότι όλα τα έσοδα καθώς και ο τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας έχουν εκχωρηθεί στις Ομολογιούχες Τράπεζες οπότε και η εταιρεία και να ήθελε να πληρώσει την Διαταγή Πληρωμής ΔΕΝ μπορεί!

Αφήνοντας τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τέλος συνεχίζουμε με τις «Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Στην 12η σελίδα των Οικονομικών Καταστάσεων και 13η του αρχείου στην παράγραφο:

2. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (παρ. 4 άρθρου 29) (βλέπε εδώ) διαβάζουμε:

«… Επίσης υπάρχει σημαντική απόκλιση από τον προβλεπόμενο χρόνο είσπραξης κυρίως από μισθωτές καταστημάτων.

Από την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως τις προηγούμενες χρήσεις έτσι και την χρήση που έληξε την 30.6.2016 προκύπτει ότι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου υπάρχουν χρηματοοικονομικοί δείκτες και επιμέρους όροι οι οποίοι δεν τηρούνται και δυνητικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν μελλοντικά τις Ομολογιούχες Τράπεζες στην καταγγελία του.

Προκειμένου να μην ενεργοποιηθούν τα ανωτέρω δικαιώματα της Διαχειρίστριας Τράπεζας η εταιρεία θα μεριμνήσει για την λήψη επιστολής συναίνεσης και ανοχής για την χρήση αυτή

Η σημαντικότερη παραδοχή με την οποία πρέπει η ελεγχόμενη εταιρεία να εφοδιάζει τον Ορκωτό Ελεγκτή είναι η «συνέχιση της δραστηριότητας για τους επόμενους 13 τουλάχιστον μήνες. Όπως προκύπτει, όμως, από τα παραπάνω που για λογαριασμό του Δ.Σ. έχει γράψει ο Ορκωτός Ελεγκτής η εταιρεία ΔΕΝ ήταν σε θέση να δώσει αυτή την διαβεβαίωση. Η διαβεβαίωση της «συνέχισης της δραστηριότητας» είναι κρίσιμη για τον τρόπο που αποτιμώνται και εμφανίζονται στον Ισολογισμό τα μεγέθη της εταιρείας. Από τα παραπάνω και ειδικότερα από το υπογραμμισμένο τμήμα προκύπτει ότι η «Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης» χρειάζεται την άδεια της Διαχειρίστριας του Ομολογιακού Δανείου Τράπεζας για να συνεχίσει να λειτουργεί! Τόσο καλά…

Στην επόμενη σελίδα (βλέπε εδώ) και πάντα στην ίδια παράγραφο διαβάζουμε ότι:

«Επίσης οι διαπραγματεύσεις της εταιρείας με τους ομολογιούχους σχετικά με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η προταθείσα αναδιάρθρωση των προτεινόμενων όρων αναμένουμε να γίνει αποδεκτή.»

Παρεμβάλλονται 7 βαρετές σελίδες μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο άξιο λόγου σημείο. Στην σελίδα με αριθμό 14 και 22η συνολικά διαβάζουμε (βλέπε εδώ):

«4.4 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός Ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Η εταιρεία έχει λάβει εγγυητικές επιστολές από πελάτες ύψους € 1.182.683,81 για εξασφάλιση απαιτήσεων βάσει συμβάσεων μισθώσεων.

Σε ασφάλεια του Ομολογιακού Δανείου έχουν:

α) ενεχυριαστεί οι βασικές συμβάσεις της Εταιρείας που αποφέρουν τα Έσοδα και τις Απαιτήσεις αυτής.

        Ειδικότερα:

            1. Ιδιωτικά Συμφωνητικά Μίσθωσης Ακινήτου (καταστήματα).

         2. Ιδιωτικά Συμφωνητικά Μίσθωσης Χώρου.

         3. Ιδιωτικά Συμφωνητικά Παραχώρησης Χρήσης Σουιτών.

         4. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Χώρων Σταδίου.

         5. Ιδιωτικά Συμφωνητικά Παραχώρησης Χρήσης Σταδίου.

         6. Η Σύμβαση εγγύησης του Προσωπικού Εγγυητή υπέρ της Ενεχυράζουσας (εννοεί την «Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης»).

β) ενεχυριαστεί και παραδοθεί στον εκπρόσωπο των Ομολογιούχων το σύνολο των μετοχών της «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ε.», ιδιοκτησίας των μετόχων αυτής.»

Bλέπουμε λοιπόν πως οι μετοχές της εταιρείας είναι στα χέρια των δανειστών της και όχι των μετόχων της. Αυτό μας θυμίζει την πρώην Π.Α.Ε. και την ενεχυρίαση των μετοχών της στην MORGAN STANLEY.

Τέλος και πριν ασχοληθούμε με τα μεγέθη του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων έχουμε να σχολιάσουμε τις τρείς σελίδες της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή σελ. 20-22 (28-30 του αρχείου).

Η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την Χρήση Ιούλη 2015 – Ιούνη 2016 (βλέπε εδώ) ΔΕΝ διαφοροποιείται σε τίποτα από τις προηγούμενες. Ότι είχε γράψει και στην προηγούμενη το ίδιο αναφέρει και σ’ αυτή. Δεδομένης και της γενικότερης κατάστασης τα ίδια θα γράφει και του χρόνου.

Για την ολοκλήρωση της παρουσίασης και πριν την διατύπωση του συμπεράσματος ακολουθούν τρείς πίνακες. Ο πρώτος και ο δεύτερος προκύπτουν από τον Ισολογισμό (βλέπε εδώ) ενώ ο τρίτος είναι η «Κατάσταση Αποτελεσμάτων» (βλέπε εδώ).

Ο πρώτος αφορά το «Κυκλοφορούν Ενεργητικό» και τα υπόλοιπα του στις 30 Ιούνη 2016 σε σύγκριση με το 2015.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.092.007 4.425.448 -333.441
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -2.946.068 -3.069.161 123.093
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 33.361 67.758 -34.397
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -439.553 -453.353 13.800
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ -56.834 -72.950 16.116
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ -60.793 -560.282 499.489
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ 86.003 655.293 -569.290
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΔΗ ΕΞΟΔΑ -2.125.844 -2.174.750 48.906
 ΣΥΝΟΛΑ -1.417.722 -1.181.997 -235.725

Ο δεύτερος αφορά τις «Συνολικές Υποχρεώσεις».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.905.353 5.610.311 295.042
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 289 21.884 -21.595
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 49.298 46.928 2.370
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 1.450.976 309.552 1.141.424
ΣΥΝΟΛΑ 7.405.916 5.988.675 1.417.241

Ο τρίτος είναι η «Κατάσταση Αποτελσμάτων».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 20.318.708 24.823.208 -4.504.500
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 28.859 28.859 0
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 22.298.472 16.987.174 5.311.298
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 4.504.500 3.341.250 1.163.250
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 989.582 1.087.617 -98.035
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ 208.935 267.512 -58.577
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7.232 8.235 -1.003
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 22.848 11.150 11.698
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 38.648 267.307 -228.659
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 8.781 38.242 -29.461
ΣΥΝΟΛΑ 48.426.564 46.860.553 1.566.011

Συμπέρασμα.

Η «Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης Ανακατασκευή και Εκμετάλλευσης Α.Ε.» εκτός από μια χρεοκοπημένη εταιρεία είναι και μια εταιρεία τον έλεγχο των μετοχών της οποίας έχουν οι Τράπεζες. Η εταιρεία ΔΕΝ μπορεί να διοικηθεί από το Δ.Σ. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ/ΑΔΕΙΑ ΤΟΥΣ. Τόσο καλά…

Ωστόσο δεν είναι όλα τόσο μαύρα. Θυμάστε ότι στην αρχή είχα σημειώσει πώς όσο πιο πιθανή ήταν με βάση το αρχικό δημοσίευμα να καταγγελθεί η Δανειακή Σύμβαση τόσο πιο απίθανο θ’ αποδεικνυόταν στο τέλος του κειμένου.

Πράγματι, αν μέσω του ενέχυρου έχουν οι Τράπεζες (των οποίων το συμφέρον είναι κοινό) τον έλεγχο της εταιρείας ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΛΟΥΝ την Δανειακή Σύμβαση. Γιατί αν το κάνουν μετατρέπονται από επιστάτες/ελεγκτές της εταιρείας σε Ιδιοκτήτες της με ότι αυτό συνεπάγεται. Στην παρούσα συγκυρία και καθώς το γήπεδο ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τα πράγματα θα μπλέξουν πολύ (αν δεν υπάρχουν προβλήματα νομικής φύσης).

Έτσι θ’ αφήσουν το ζήτημα να σέρνεται όσο γίνεται, χωρίς να νοιάζονται ιδιαίτερα. Έτσι κι αλλιώς έχουν τον έλεγχο των Εσόδων και του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας. Η «πλάκα» είναι ότι το Δ.Σ. της εταιρείας είναι στην ουσία επιβάτης και όχι οδηγός όπως όταν συμβαίνει με τα χαλασμένα αυτοκίνητα που παίρνει ο γερανός της οδικής βοήθειας. Το Δ.Σ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. Γι’ αυτό και ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΑΣ.

Αυτά και καληνύχτα στα ιδιωτικά γήπεδα.

30 Ιούνη 2017
επιμέλεια: παρατηρητής 1.

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 3186 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΕΞΗΓΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ («ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΛΙΓΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ. ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΠΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.»)