Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. (ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.
(ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ)

Μπορεί πέρυσι τέτοια εποχή η Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. να μην δημοσίευσε τον Ισολογισμό της, αλλά φέτος μας αποχημίωσε με το παραπάνω καθώς μαζί με τον Ισολογισμό της Χρήσης 2016-2017 δίνονται σε σύγκριση και τ’ αντίστοιχα νούμερα της Χρήσης 2015-2016. Σήμερα σας παρουσιάζουμε με σειρά πινάκων όλα τ’ αναγκαία στοιχεία για να βγάλετε τα συμπεράσματα σας. Πριν σας παρουσιάσουμε τους σχετικούς πίνακες πρέπει να σημειώσουμε πως η οικονομική κατάσταση της εταιρείας καλυτερεύει σταδιακά και αν συνεχιστεί η ίδια πορεία, τότε από οικονομικής άποψης η Κ.Α.Ε. θα εξυγιανθεί.

Ακολουθούν οι απαραίτητοι για να βγάλετε τα συμπεράσματα σας πίνακες.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30/06/2017 30/06/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 263.769,72 213.081,18 50.688,54
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 70.796,99 0,00 70.796,99
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 989.744,54 919.904,79 69.839,75
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 16.224,35 12.010,45 4.213,90
ΣΥΝΟΛΑ 1.340.535,60 1.144.996,42 195.539,18

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 30/06/2017 30/06/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.051.950,00 1.051.950,00 0,00
ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 4.638,88 4.638,88 0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 145.000,00 145.000,00 0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ 4.484.469,66 4.450.685,47 33.784,19
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.135.542,57 1.450.124,24 685.418,33
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.024.852,24 872.239,77 152.612,47
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 528.592,46 467.999,20 60.593,26
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 184.069,35 136.186,12 47.883,23
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.387.699,81 1.966.694,34 -578.994,53
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 0,00 43.000,00 -43.000,00
ΣΥΝΟΛΑ 1.977.875,65 1.687.147,08 290.728,57

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30/06/2017 30/06/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.426.224,69 1.176.077,83 250.146,86
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ -1.242.611,69 -1.027.526,22 -215.085,47
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 1.369,50 0,00 1.369,50
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -122.975,29 -248.341,32 125.366,03
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ -108.214,61 -217.354,59 109.139,98
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ -184.275,86 -389.151,24 204.875,38
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 212.670,02 281.274,29 -68.604,27
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 364,85 334,38 30,47
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ -16.335,80 -3.031,32 -13.304,48
ΣΥΝΟΛΑ -33.784,19 -427.718,19 393.934,00

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/06/2017 30/06/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.335.695,07 548.000,00 787.695,07
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 547.847,50 683.317,16 -135.469,66
ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 252.000,00 218.807,08 33.192,92
ΣΥΝΟΛΑ 2.135.542,57 1.450.124,24 685.418,33

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30/06/2017 30/06/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 226.682,28 233.689,50 -7.007,22
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 116.014,59 133.953,34 -17.938,75
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 273.294,32 166.144,11 107.150,21
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 22.248,00 47.851,96 -25.603,96
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 305.994,11 175.027,62 130.966,49
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 298.378,41 270.859,71 27.518,70
ΣΥΝΟΛΑ 1.242.611,71 1.027.526,24 215.085,47

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/06/2017 30/06/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.015.903,64 859.239,77 156.663,87
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8.948,60 13.000,00 -4.051,40
ΣΥΝΟΛΑ 1.024.852,24 872.239,77 152.612,47

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 30/06/2017 30/06/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 98.204,08 116.610,55 -18.406,47
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 53.903,52 71.785,49 -17.881,97
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.274.117,09 987.681,79 286.435,30
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 364,85 334,38 30,47
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 1.369,50 0,00 1.369,50
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 157.948,44 281.274,29 -123.325,85
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 54.721,58 0,00 54.721,58
ΣΥΝΟΛΑ 1.640.629,06 1.457.686,50 182.942,56

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 30/06/2017 30/06/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 312.397,41 321.853,72 -9.456,31
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 130.341,01 141.576,80 -11.235,79
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 316.750,87 214.558,24 102.192,63
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 27.810,00 59.814,95 -32.004,95
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 370.391,92 350.055,23 20.336,69
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 16.335,80 3.031,32 13.304,48
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 316.110,38 405.363,19 -89.252,81
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 148.201,97 80.067,61 68.134,36
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 36.073,89 309.083,63 -273.009,74
ΣΥΝΟΛΑ 1.674.413,25 1.885.404,69 -210.991,44

 

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/06/2017 30/06/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 529.000,00 -529.000,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 345.691,77 312.506,83 33.184,94
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 605.780,84 558.661,85 47.118,99
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 231.086,79 413.825,35 -182.738,56
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 205.140,41 152.700,31 52.440,10
ΣΥΝΟΛΑ 1.387.699,81 1.966.694,34 -578.994,53

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30/06/2017 30/06/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 98.204,08 116.610,55 -18.406,47
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 53.903,52 71.785,49
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.274.117,09 987.681,79 286.435,30
ΣΥΝΟΛΑ 1.426.224,69 1.176.077,83 268.028,83

 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 30/06/2017 30/06/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 14.326,43 7.623,46 6.702,97
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 36.229,82 33.811,77 2.418,05
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 3.040,00 6.080,28 -3.040,28
ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 51.647,07 105.016,57 -53.369,50
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 17.731,97 95.809,24 -78.077,27
ΣΥΝΟΛΑ 122.975,29 248.341,32 -125.366,03

 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 30/06/2017 30/06/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 85.715,13 88.164,22 -2.449,09
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.226,73 14.602,37 -7.375,64
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2.522,00 5.882,71 -3.360,71
ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12.750,75 70.011,05 -57.260,30
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0,00 38.694,24 -38.694,24
ΣΥΝΟΛΑ 108.214,61 217.354,59 -109.139,98

 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 30/06/2017 30/06/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 46.471,10 48.119,95 -1.648,85
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 31.039,65 525,01 30.514,64
ΦΟΡΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ 45.698,02 3.527,93 42.170,09
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 24.993,20 27.894,72 -2.901,52
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 36.073,89 309.083,63 -273.009,74
ΣΥΝΟΛΑ 184.275,86 389.151,24 -204.875,38

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 30/06/2017 30/06/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 230.830,16 239.714,64 -8.884,48
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 52.977,98 49.166,10 3.811,88
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 26.680,30 32.972,98 -6.292,68
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 1.908,97 0,00 1.908,97
ΣΥΝΟΛΑ 312.397,41 321.853,72 -9.456,31

 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 30/06/2017 30/06/2016
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 14 11
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 19 13
ΣΥΝΟΛΑ 33 24

Κλείνοντας την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών της Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. σημειώνω ότι οι Δείκτες Ρευστότητας κατά τις τελευταίες τέσσερις χρήσεις εξελίσσονται ως εξής:

ΔΕΙΚΤΗΣ 2017 2016 2015 2014
ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ./ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. 0,43 0,32 0,29 0,31
ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ./ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. 0,25 0,23 0,21 0,27

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα οι Δείκτες Ρευστότητας στις 30 Ιούνη 2015 υπήρξε χειροτέρευση σε σχέση με το 2014. Στις 30 Ιούνη 2016 παρατηρείται μικρή βελτίωση η οποία είναι σημαντικά μεγαλύτερη το 2017 τουλάχιστον όσον αφορά τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Όσον αφορά την σχετική βελτίωση το 2017 του Δείκτη σε σχέση με τις Συνολικές Υποχρεώσεις (ειδικά αν συγκριθεί με τον αντίστοιχο των Βραχυπρόθεσμων) αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην σχετικά μικρή αύξηση των Συνολικών Υποχρεώσεων από τη μια και από την άλλη στην αύξηση των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων (πάνω από 24 μήνες από την λήξη της Χρήσης) σε σχέση με το 2016.

(Για τον Ισολογισμό 2014-2015 βλέπε εδώ).

Για το Γ.Ε.ΜΗ. της Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. πατήσετε εδώ.  

 

05 Ιούνη 2018
παρατηρητής 1.

Διαβάστηκε 2085 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. (ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ)