Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» - ΜΕΡΟΣ ΣΤ' (ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» - ΜΕΡΟΣ ΣΤ'
(ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.)

(ΜΕΡΟΣ Α'), (ΜΕΡΟΣ Β'), (ΜΕΡΟΣ Γ'), (ΜΕΡΟΣ Δ'), (ΜΕΡΟΣ Ε')

Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν το προϊόν έρευνας (την οποία μπορεί να κάνει καθένας σας) με στοιχεία δημοσίως διαθέσιμα και η οποία βασίστηκε σε μια σειρά συλλογισμών. Ο αρχικός συλλογισμός ήταν πως η «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» είναι μια σημαντική για τον χώρο της Α.Ε.Κ. εταιρεία. Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τόσο οι μέτοχοι της όσο και τα στελέχη της πρέπει να είναι «άτομα εμπιστοσύνης». Έτσι φτάνουμε στον τελικό (για την ώρα) συλλογισμό σύμφωνα με τον οποίο δεν υπάρχει καλύτερος χώρος για να δοκιμαστεί η αξία και η εμπιστοσύνη κάποιου από το εργασιακό περιβάλλον. Αυτά όμως για τους συλλογισμούς που βοήθησαν στο ξετύλιγμα του κουβαριού. Καλό διάβασμα…

Στο τελευταίο ΣΤ’ Μέρος (πριν το συνολικό μας σχόλιο) της παρουσίασης της «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» είναι η σειρά ν’ ασχοληθούμε με τα πρόσωπα που σχετίζονται με την εταιρεία. Τα πρόσωπα με τα οποία θ’ ασχοληθούμε έχουν την ιδιότητα του μετόχου και του μέλους της διοίκησης (Δ.Σ.) της εταιρείας, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν και τις δύο ιδιότητες. Από τα πρόσωπα για τα οποία θα μιλήσουμε θα εστιάσουμε κυρίως σ’ αυτά τα οποία συναντούμε για πρώτη φορά στον χώρο της Α.Ε.Κ. Ένα από αυτά είναι ο μεγαλομέτοχος της «A.E.K. FC DEVELOPMENT».

Το 5μελές Δ.Σ. της εταιρείας απαρτίζεται από τους:

 • Ευάγγελο Ασλανίδη ως Πρόεδρο.
 • Μαρία Γιογάκη ως Αντιπρόεδρο.
 • Αλέξανδρο Δέδε ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.
 • Δημήτριο Πάτκα ως μέλος.
 • Αντώνιο Παυλάκη ως μέλος.

Το Δ.Σ. (και την εταιρεία) εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι Αλέξανδρος Δέδες ως Διευθύνων Σύμβουλος και ο Δημήτρης Πάτκας ο οποίος είναι και ο Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών (Αρχιλογιστής κατά το κοινώς λεγόμενο).

Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση του επαγγελματικού προφίλ των μελών του Δ.Σ.:

 • Ευάγγελος Ασλανίδης: Επιστήθιος φίλος (ο ίδιος δηλώνει «αδερφός») του Δ. Μελισσανίδη. Γιατρός το επάγγελμα και Πρόεδρος εκτός του Δ.Σ. της «A.E.K. FC DEVELOPMENT» και αυτού της Π.Α.Ε. Τέλος είναι ιδρυτικός μέτοχος της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.».
 • Μαρία (Μάρα) Γιογάκη: Είναι η Διευθύντρια του Γραφείου του Δ. Μελισσανίδη. Συνεπώς είναι άτομο της απόλυτης εμπιστοσύνης του. Όπως φαίνεται και από το βιογραφικό της στην ιστοσελίδα της «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.» (βλέπε εδώ) «...έχει από το 2013 ρόλο-κλειδί στην Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. σαν υπεύθυνη προγραμμάτων με αρκετές καινοτόμες ιδέες που θέτουν νέα στάνταρ στην αγορά και έχουν προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον στην ομάδα».
 • Αλέξανδρος Δέδες: Διευθύνων Σύμβουλος τόσο στην «A.E.K. FC DEVELOPMENT» όσο και στην Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.
 • Δημήτρης Πάτκας: Εκτός από μέλος του Δ.Σ. της «A.E.K. FC DEVELOPMENT» και Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών της είναι επίσης και Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Α.Ε.
 • Αντώνης Παυλάκης: Υπεύθυνος του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων (Προσωπικού) της «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.» (AEGEAN OIL) όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα της εταιρείας (βλέπε εδώ).

Ιδρυτικοί μέτοχοι της εταιρείας είναι οι:

 • Ευάγγελος Ασλανίδης με 10 από της 2.400 μετοχές.
 • Αλέξανδρος Δέδες με 10 από της 2.400 μετοχές.
 • Μαρία (Μάρα) Γιογάκη με 10 από τις 2.400 μετοχές.
 • Αιμίλιος Βραχυπέδης με 10 από τις 2.400 μετοχές.
 • Παναγιώτης Θώμογλου με 2.360 από τις 2.400 μετοχές.

Στο παρόν κείμενο θα ενδιαφερθούμε για τους δύο τελευταίους οι οποίοι δεν έχουν άλλη σχέση με τον χώρο της Α.Ε.Κ. Και τους δύο τους βρίσκουμε στο στελεχιακό δυναμικό της Hellenic Environmental Center S.A. (H.E.C.) όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα της εταιρείας (βλέπε εδώ). Ο μεν Αιμίλιος Βραχυπέδης είναι τόσο μέλος του 3μελούς Δ.Σ. της εταιρείας όσο και Financial Controller (Οικονομικός Ελεγκτής) της. Θεωρείται άτομο εμπιστοσύνης γι' αυτό και με πρακτικό του Δ.Σ. της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» της 15ης Οκτώβρη 2013 εξουσιοδοτήθηκε μόνος του (ατομικά) να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία έναντι της Τράπεζας Πειραιώς όπως προκύπτει και από το σχετικό Φ.Ε.Κ. (βλέπε εδώ ανακοίνωση ν.5 ). Ο δε Παναγιώτης Θώμογλου είναι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της. (Δείτε εδώ τον Ισολογισμό της εταιρείας για το 2014).

Η Hellenic Environmental Center S.A. (H.E.C.) σχετίζεται άμεσα με την «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.» (AEGEAN OIL) κάτι που αποδεικνύεται όχι μόνο από την ιστοσελίδα της AEGEAN (βλέπε εδώ), αλλά και από το τριμηνιαίο εταιρικό περιοδικό (βλέπε εδώ το τεύχος του Καλοκαιριού 2015). Προκειμένου να μην μπλέκουμε με έννοιες οικονομικού ενδιαφέροντος όπως «όμιλος», «θυγατρικές» και τα τοιαύτα θ’ αναφερθούμε στην τελευταία ανακοίνωση της εταιρείας τον Μάη του 2015 όπως αυτή ανέβηκε στην ιστοσελίδα της (βλέπε εδώ).

Τον Μάη του 2015 λοιπόν η H.E.C. Europe Limited εξαγόρασε την Γερμανική Eckelmann Group. Η H.E.C. δραστηριοποιείται στον τομέα της συλλογής και επεξεργασίας των πετρελαϊκών και άλλων καταλοίπων των πλοίων μια δραστηριότητα ιδιαιτέρως σημαντική και συμπληρωματική της ναυτιλίας. Το σημαντικότερο για τους περισσότερους σημείο της ανακοίνωσης βρίσκεται στην αρχή της όπου και προσδιορίζεται ότι η H.E.C. Europe Limited είναι θυγατρική της με έδρα τον Πειραιά H.E.C. Group στην οποία την μετοχική πλειοψηφία έχει η οικογένεια Μελισσανίδη.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι τόσο ο κος Βραχυπέδης όσο και ο κος Θώμογλου είναι άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης του Δ. Μελισσανίδη. Αυτό όμως στην περίπτωση της «A.E.K. FC DEVELOPMENT» δεν είναι το μόνο που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη. Δεδομένου ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τομείς συμφερόντων της Π.Α.Ε. (αλλά και έμμεσα της Ερασιτεχνικής) είναι προφανές ότι τα άτομα που την στελεχώνουν δεν πρέπει να είναι μόνο εμπιστοσύνης, αλλά και να είναι του χώρου της Α.Ε.Κ. και να μην σχετίζονται άμεσα με κάποιον ο οποίος στο μέλλον ενδέχεται (για τους όποιους λόγους) να μην είναι κοντά στην Α.Ε.Κ.

Θεωρούμε ότι ειδικά οι μέτοχοι (οι οποίοι είναι αυτοί που λαμβάνουν τις σημαντικές αποφάσεις) πρέπει να είναι όλοι τους άτομα που να σχετίζονται ήδη και άμεσα με την Α.Ε.Κ., μέχρι τουλάχιστον ν’ αλλάξει το νομικό πλαίσιο και να μπορέσει να είναι ο μοναδικός μέτοχος της «A.E.K. FC DEVELOPMENT».

Για κλείσιμο του σημερινού κειμένου θα υποβάλλουμε εκ νέου μια πρόταση, η οποία τη φορά αυτή θα λάβει ακόμα πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Έχουμε επιχειρηματολογήσει πολλές φορές σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε όλες τις εταιρείες που σχετίζονται με την Α.Ε.Κ. (Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.», «A.E.K. FC DEVELOPMENT»). Μέρος του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο Οικονομικός Έλεγχος (Financial Control) ο οποίος κυρίως συνίσταται στον έλεγχο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εταιρείας σ’ επίπεδο νομοθεσίας καθώς και σε παρεμφερή καθήκοντα. Τα καθήκοντα αυτά εκπληρώνει ο Financial Controller (Οικονομικός Ελεγκτής). Διαφέρει σε σχέση με τον Εσωτερικό Ελεγκτή (Auditor) στο ότι αυτός αναφέρεται στον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και όχι απευθείας στο Δ.Σ.

Μήπως ήρθε η ώρα να λειτουργήσει τώρα και στις σχετιζόμενες με την Α.Ε.Κ. εταιρείες ένα αντίστοιχο σύστημα; Για αρχή ο FinancialController είναι ότι πρέπει (αν και συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι απαιτείται Εσωτερικός Ελεγκτής). Ο κος Βραχυπέδης πιθανόν να μπορούσε ν’ αναλάβει και αυτόν τον ρόλο για την ώρα. Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα; Λέμε εμείς…  

Αυτά για την ώρα σχετικά με την «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» η οποία προστέθηκε στην ΑΕΚτζήδικη καθημερινότητα. Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι η πρώτη παρουσίαση/ανάλυση της έχει ολοκληρωθεί. Τα συμπεράσματα -όπως πάντα- είναι δικά σας. Αύριο θα δημοσιευτεί το κείμενο περίληψη σχετικά με όσα αναλύσαμε στα έξι ως τώρα κείμενα μας μαζί με την θέση μας.  

     

20 Νοέμβρη 2015
παρατηρητής 1.

 

 

Διαβάστηκε 8218 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» - ΜΕΡΟΣ ΣΤ' (ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.)